Геохімічні, еколого-геохімічні та радіоекологічні роботи та дослідження

+38 044 379 24 11
+38 050 351 36 12

Чому ми?

Український науково-виробничий центр геохімічних досліджень (УкрНВЦГД), структурний підрозділ Державного підприємства "Українська геологічна компанія" (ДП "УГК"), виконує геохімічні, еколого-геохімічні, радіоекологічні роботи та дослідження.

Комплексність – геохімічні дослідження широкого спектру: від відбору проб та лабораторних робіт до картографування та складання Звіту, висновків, рекомендацій.

Повний банк даних геохімічної інформації - включає аналітичні дані дослідження грунтів, донних відкладів, гірських порід на території діяльності ДП "УГК" за останні 100 років.

Висококваліфікований персонал – відповідна освіта, багаторічний досвід, систематичне підвищення кваліфікації. Керівництво Центром здійснює представник України в EGS (Geochemistry Expert Group) Володимир Клос.

Участь УкрНВЦГД в міжнародних еколого-геохімічних проектах GEMAS, ICI-GIMI.

Можливість виконання робіт за межами України.

Цікаві проекти

За останні 10 років ми виконали різноманітні екологічні і геохімічні проекти. Серед них найцікавіші:

Дослідження впливу мулових полів Бортничської станції аерації на довкілля.

Підготовка матеріалів для екологічного блоку українсько-фінського проекту ICI-GIMI „Нарощування потенціалу для створення геоінформаційної системи європейського типу у геологічній галузі України”.

Створення геохімічної карти Східного Приазов’я.

Геохімічне картування території Бориспільського району.

Екологічний вплив гідровидобутку піску на акваторію р.Дніпро.

10-тирічний моніторинг еколого-геохімічного стану грунтів в районі золо- відвалів Трипільської ТЕС.

Участь у міжнародному проекті з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS)

Види робіт

Визначення еколого-геохімічного стану природних територій, сільськогосподарських угідь, міських агломерацій та промислових об’єктів (детальніше...)

Моніторингові еколого-геохімічні та гідрохімічні спостереження (детальніше...)

Визначення вмісту важких металів у грунтах (детальніше...)

Радіаційно-гігієнічна оцінка рівнів забруднення об’єктів (детальніше...)

Виміри концентрацій парів ртуті (детальніше...)

Оцінка еколого-геохімічного та радіоекологічного стану звалищ (детальніше...)

Визначення ефективності роботи очисних споруд (детальніше...)

Складання еколого-геохімічних карт забруднення та визначення природоохоронних заходів (детальніше...)

Геохімічні пошуки металічних корисних копалин (поліметалічні руди, золото) (детальніше...)

Складання прогнозно-геохімічних карт (детальніше...)

Додаткові послуги

Лабораторно-аналітичні дослідження.

Строки виконання

Строки виконання геохімічних робіт визначаються при укладенні договору, погоджуються із Замовником та суворо дотримуються виконавцями.

Як ми працюємо

Звернення Клієнта (н-д, електронний лист, телефонний дзвінок, особисто).

Клієнт отримує Комерційну пропозицію з розрахунком вартості робіт та термінами виконання.

Укладення Договору, в якому визначаються Технічне завдання, всі істотні умови, в т.ч. умови оплати.

Виконання умов договору. Інформування Замовника про хід виконання робіт та проміжні результати.

Клієнт отримує результати у формі, передбаченій Договором.

Ціни

від 30 тис. грн.

Визначення еколого-геохімічного стану

за об’єкт.

від 50 тис. грн.

Моніторингові еколого-геохімічні та гідрохімічні спостереження

за об’єкт.

від 50 тис. грн.

Визначення вмісту важких металів у грунтах

за об’єкт.

від 10 тис. грн.

Радіаційно-гігієнічна оцінка

за об’єкт.

від 10 тис. грн.

Виміри концентрацій парів ртуті

за об’єкт.

від 50 тис. грн.

Оцінка еколого-геохімічного та радіоекологічного стану звалищ

за об’єкт.

від 20 тис. грн.

Визначення ефективності роботи очисних споруд

за об’єкт.

від 30 тис. грн.

Визначення еколого-геохімічного стану та картування забруднення грунтів певної території

за об’єкт.

від 30 тис. грн.

Складання еколого-геохімічних карт забруднення та визначення природоохоронних заходів

за об’єкт.

від 100 тис. грн.

Геохімічні пошуки металічних корисних копалин (поліметалічні руди, золото)

за об’єкт.

від 100 тис. грн.

Складання прогнозно-геохімічних карт

за об’єкт.

Політика конфіденційності